30.04 – Ngày tang thương – Lm. Gioan Nam Phong, DCCT

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.