Tình Lặng Giuse

Người khôn nói ít, làm nhiều
Giuse cần mẫn sớm chiều lao công
Vợ, con hạnh phúc, yên lòng
Giuse trọn đạo song song đôi bề

Làm cha nuôi Đức Giêsu
Làm chồng Đức Mẹ, chẳng nề gian nan
Vâng lời Thiên Chúa chí nhân
Nên người công chính, âm thầm sớm khuya

Kính mừng Đức Thánh Giuse
Xin thương nâng đỡ, chở che mọi người
Chu toàn phận sự giữa đời
Luôn vâng Thánh Ý Chúa Trời vì yêu.

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.