Nghệ An: Hàng ngàn người vây hãm trụ sở uỷ ban phản đối công an đánh người cướp của

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.