“Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.