Tin mới nhất từ Đồng Tâm Mỹ Đức đêm 16/4: Cực kỳ căng thẳng 6.000 dân trắng đêm sẵn sàng quyết tử

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.