Toàn cảnh người dân Đồng Tâm Mỹ Đức Hà Nội bắt nhốt tưới xăng dọa thiêu sống hàng chục CSCĐ

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.