Kính Mừng Mẹ Fátima

Đệ nhất bách chu niên
Tín dâng những ước nguyện
Mừng Đức Mẹ xuất hiện
Tại Fátima xưa

Tháng Năm đẹp muôn hoa
Nở tươi chào Đức Mẹ
Có ba bông hoa lạ
Ba mệnh lệnh Mẹ truyền

Nếu tuân giữ, chẳng quên
Sẽ bình an thế giới
Mặc dù bao tội lỗi
Thiên Chúa cũng thứ tha

Lạy Mẹ Fátima
Con xin kính mừng Mẹ
Và hằng ngày ghi nhớ
Cầu nguyện chuỗi Mai Côi

Kính mừng Mẹ Chúa Trời
Xin chở che, trợ giúp
Đặc biệt là Nước Việt
Luôn cần Mẹ, Mẹ ơi!

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.