Tiền – Quyền

Về mặt khách quan mà nói, cái chết bi thảm của Chúa Giêsu có hai nguyên nhân: Tiền và Quyền.

Vì tiền, mà Giuđa bán đứng thầy mình, được trao trọng trách giữ tiền của Nhóm Mười Hai, nhưng ông đã bớt xén, bỏ túi riêng của mình; vì tiền mà ông không ngần ngại núp bóng bố thí cho người nghèo, để trục lợi; cũng vì “tham quyền”, mà Giuđa phản thầy, ép thầy vào đường cùng, phải làm phép lạ làm cho tầng lớp lãnh đạo Do Thái bị bẽ mặt khi bắt thầy. Giuđa biết Chúa có thể thoát khỏi quyền lực binh đao một cách nhẹ nhàng. Cũng vì tham quyền, sợ mất ảnh hưởng mà tầng lới lãnh đạo Do Thái, quyết định giết Đức Giêsu, vì dân chúng mỗi ngày theo Ngài một đông.

Ôi! sức mạnh của đồng tiền và quyền lực. Xin Chúa cho con biết sử dụng đồng tiền theo đúng thánh ý Chúa. Đừng vì ham tiền, quyền lực mà bán rẻ lương tâm, coi thường lề luật của Chúa. Cũng xin cho con hiểu rằng, quyền lực Chúa ban, là để phục vụ và mưu ích cho tha nhân. Amen

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.