Niềm Tin Vươn Tới Thực Hành

Đi vào sa mạc hồn mình,
Gẫm suy bài học ân tình Giê-su.
Theo đường của Chúa chăm tu,
Hảm mình cầu nguyện suy tư cuộc đời.

Lắng nghe sứ điệp Ngôi lời,
Thời giờ rảo bước gọi mời hồi tâm.
Trần gian bến tạm tu thân,
Khắc ghi Lời Chúa thành tâm thực hành.

Mùa chay Tuần thánh hồng ân,
Cho con trở lại kết thân tình Thầy.
Niềm tin vươn tới thực hành,
Thấm lời Chân lý, trung thành chứng nhân.

Đưa vào cuộc sống nghĩa ân,
Tiếp thu lời Chúa tri ân trung thành
Tình Ngài vượt núi trời xanh,
Giê-su Anh cả chúc lành chờ mong.

Bao ngày xa vắng tình nồng,
Kết thành băng giá tâm hồn nhạt phai.
Bao mùa Chay Thánh miệt mài,
Ôm ghì tội lỗi lạc loài xa Cha.

Từ đây quyết chí vào ra,
Nhìn lên Thập Giá thi ca cuộc đời.
Tình thương của Chúa Ngôi Lời,
Mải mê chờ đợi gọi mời ăn năn.

Con xin quyết sống chung tình,
Ăn năn hối cải thật tình Cha tha.
Tình thương Thiên Chúa chờ ta,
Hồng ân cứu chuộc cho ta huy hoàng.

Lòng Thương xót Chúa diễn đàn,
Trở về cho sớm hợp đoàn con Cha.
Mưa ngâu ơn thánh tình ca,
Tuần thương, Tuần Thánh bài ca nhiệm mầu.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.