Tâm Sự Của Lá

Đơn sơ cành lá xanh xanh
Vẫy chào Con Chúa vào thành Gia-liêm (*)
Hân hoan đón Chúa nhân hiền
Lá mừng khấp khởi nép trên tay người

Nghe thiên hạ cất vang lời:
“Chúc tụng Con Đức Chúa Trời hiển vinh”
Lá như bất chợt thêm xanh
Mặc dù Lá chỉ là cành Lá thôi!

Lá mơ hóa kiếp con người
Hưởng ơn cứu độ Chúa Trời ban cho
Nhưng là thực vật vô tri
Đâu dám sánh gì với kiếp phàm nhân

Thế nên Lá cảm thấy buồn
Nhưng mà Lá vẫn có phần mừng vui
Bởi vì được đón Chúa Trời
Vinh dự cho đời Lá lắm, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU
———————-
(*) Giêrusalem

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.