Những Kẻ Nham Hiểm

Trong số những người đếm thăm gia đình Maria, chứng kiến việc Chúa Giêsu làm cho Laradô sống lại từ cõi chết, nhiều người trong số họ đã tin Ngài. Tuy vậy, cũng có những kẻ rất nham hiểm, “mặt đồng, da sắt”, ghen tức, chắc chắn với ý độ xấu, đi gặp các vị lãnh đạo tôn giáo Do thái, kiếm câu chuyện làm quà, báo cáo, kể cho họ nghe biết việc Chúa Giêsu làm. Thế là họ quyết định phải trừ khử Ngài.

Thời đại hôm nay cũng không thiếu những người như thế. Họ vẫn đi lễ, đọc kinh, tự xưng mình là người công giáo, nhưng mà để lắng nghe những sơ hở, yếu đuối, bất toàn của các phần tử trong Giáo Hội, rồi báo cáo, công kích, chống đối, kiện tụng, bêu rếu, nhằm hạ uy tín của Giáo Hội.

Xin cho ta sống thật lòng với Chúa và với anh em, biết vui mừng trước những thành công của tha nhân, tránh đi thái độ “bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao”. Amen

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.