Sóng

Những con sóng biển khơi
Thường bất ngờ ập tới
Rồi lại rút lui vội
Người, vật đều tả tơi

Những con sóng cuộc đời
Cuồn cuộn kéo mọi thứ
Rất dễ dàng té ngã
Nếu không quyết chống, chèo

Những con sóng tội lỗi
Khác chi ngọn sóng thần
Kéo linh hồn bất chợt
Có thể mãi trầm luân

Những con sóng cám dỗ
Cứ kè kè ngay bên
Lơ là sẽ sa ngã
Không kịp chạy thoát thân

Những con sóng ân sủng
Vẫn ngày đêm rì rào
Xô về nơi ngay thẳng
Con thuyền nào xuôi theo?

Chúa là ngọn sóng cả
Xin cuốn trôi thuyền con
Xoay tít trong Biển Chúa
Và xin được hòa tan

Chúa là ngọn sóng cả
Xin xô mãi bờ con
Để chỉ khát khao Chúa
Và không ngừng nhớ mong

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.