Ba Chữ T

Vì tiền quên hết nghĩa tình
Lương tâm bán rẻ, hồn mình bán luôn
Vì tiền mất cả anh em
Tình thầy trò cũng chẳng còn nữa đâu

Chữ tâm là chữ đứng đầu
Có TÂM mới có ân sâu chữ TÌNH
Vô tâm nên mất chính mình
Chữ TIỀN coi trọng, coi khinh mọi người

Bao năm chia sẻ buồn vui
Hôn Thầy làm dấu cho người bắt đi
Giả nhân giả nghĩa là gì
Mà sao nhân thế cứ lừa dối nhau?

Máu Giu-đa đã ngấm sâu
Tiền mình bỏ túi, ai sao mặc người!
Cuộc đời quả thật nực cười
Cười rồi không kịp khóc lời ăn năn

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.