Bản Đời Chay Tịnh

Những nốt nhạc hạnh phúc
Vẫn réo rắt ngày đêm
Có khi bổng, khi trầm
Khác nhau về trường độ

Những dấu lặng đau khổ
Cũng ngắn, dài khác nhau
Có khi lặng dài lâu
Có khi chỉ một chút

Cuộc đời như bản nhạc
Có đoạn ngắn, đoạn dài
Giai điệu lên xuống hoài
Chuyển âm nhiều màu sắc

Âm giai cũng khác biệt
Trưởng và Thứ xen nhau
Có những ngày u sầu
Có những ngày hớn hở

Cũng khác nhau tốc độ
Khi tiết tấu nhanh vui
Có khi chậm ngậm ngùi
Nhưng vẫn là bản nhạc

Mặt khổ đau hốc hác
Mặt hạnh phúc rạng ngời
Thế mới là con người
Màu khác nhau mới đẹp

Nhạc đời phải đúng nhịp
Dù tiết tấu chậm, nhanh
Đời ngắn ngủi, mong manh
Nên luôn cần chay tịnh

Thập Giá gồm hai nhánh
Một dọc và một ngang
Theo Chúa tới Thiên Đàng
Phải yêu thương đồng loại.

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.