Nguyện cầu

Lạy Chúa!
Những điều con ước nguyện
Xin Chúa mau thực hiện
Miễn là đẹp lòng Ngài.

Lạy Chúa!
Những điều con khấn xin
Nguyện Chúa thương đoái nhìn
Cho đức tin vững mạnh.

Lạy Chúa!
Những lời con khẩn cầu
Luôn an vui không sầu
Và qoẳng gánh lo âu.

Lạy Chúa!
Những điều con khấn hứa
Xin giúp con giữ lời
Đã đoan nguyện cùng Người.

Lạy Chúa!
Những gì Ngài trao cho
Xin nhắc nhở con luôn
Biết vuông tròn bổn phận.

Teresa Hồng Ân

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.