Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Lễ Tro 2017 tại Vatican

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.