10 ngàn công nhân nhà máy Sam Sung Bắc Ninh đoàn kết chống lại bạo quyền việt cộng

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.