Tin Chúa quan phòng

Không có ai lại làm tôi hai chủ
Ghét chủ nọ và yêu quý chủ này
Chứ không thể một lúc phò cả hai
Làm tôi Chúa thì phải bỏ Tiền Bạc

Vậy Thầy bảo cho anh em được biết
Cuộc sống này chỉ tạm bợ trần gian
Đừng có lo lấy của gì mà ăn
Cũng đừng lo lấy thứ gì mà mặc

Kìa chim trời, chúng không gieo, không gặt
Cha trên trời vẫn nuôi chúng đầy no
Anh em lại chẳng quý hơn chúng ư?
Hỏi có ai nhờ lo mà sống thọ

Dù chỉ là sống thêm một chút nữa?
Hãy nhìn xem hoa huệ mọc ngoài đồng
Vậy mà còn đẹp hơn Sa-lô-môn
Dù là vua sống vinh hoa tột bậc

Hoa cỏ dại chỉ nay còn mai mất
Mà Thiên Chúa vẫn cho mặc đẹp xinh
Này anh em, ôi những kẻ kém tin!
Đừng lo lắng về của ăn của mặc

Những thứ đó hoàn toàn là vật chất
Mà dân ngoại vẫn tìm kiếm đó thôi
Cha trên trời đã thừa biết hết rồi
Khi anh em gặp khó khăn, thiếu thốn

Vậy trước hết hãy cố công tìm kiếm
Nước Thiên Chúa, đức công chính của Ngài
Những thứ kia Ngài sẽ thêm cho thôi
Chuyện ngày mai, anh em đừng lo lắng

Trời có mưa hay là trời có nắng
Chuyện ngày mai cứ để ngày mai lo
Ngày nào có cái khổ ngày ấy mà
Chúa quan phòng, anh em hãy tin tưởng!

Lạy Thiên Chúa, con bao lần thất vọng
Chứng tỏ rằng đức tin quá yếu hèn
Xin dâng Chúa trọn vẹn cả xác, hồn
Để mãi mãi con chỉ thuộc về Chúa

Tình Yêu Chúa bao la, diệu kỳ quá
Con chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi
Đâu đáng chi mà làm bận mắt Ngài
Con tín thác, xin xót thương, lạy Chúa!

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.