Xin Cho Con Biết Keo Sơn

Niềm tin gọi bước đi lên,
Chúa thương nhớ lắm không quên đợi chờ.
Ước mơ của Chúa vô bờ,
Lời nguyện tha thiết con thơ thấm tình.

Đức tin quà tặng ân tình,
Quyết tâm thương Chúa an bình viếng thăm.
Mỗi ngày một thấm tình thân,
Mới mong đón nhận Thánh ân tình Ngài.

Ăn năn ,thống hối van nài,
Giao hòa với Chúa ca bài tri ân.
Bóng đêm tội lỗi kinh hoàng
Hận mình khờ dại vương mang bụi đời.

Xót thương thân phận làm ngưòi,
Sống như loài thú gọi mời hư thân.
Quỷ la, quỷ hét, quỷ gầm,
Thế gian đời tạm ta cần vui chơi.

Lăn vào trác táng một thời,
Đam mê tàn lụi phận người con Cha.
Bến tình Thiên Chúa chờ ta,
Giê-su Nhà Tạm vào ra đổi đời.

Còn giờ hồng phúc gọi mời,
Năng thăm viếng Chúa Ngôi Lời tạ ơn.
Xin cho con biết keo sơn,
Ân tình RỬA TỘI lớn khôn mỗi ngày.

Lên cao vươn bổng con trời,
Xa rời bến tạm biển đời cô liêu.
Từ nay yêu Chúa thật nhiều.
Ôm ghì lấy Chúa Giê-su van nài.

Người Ki-tô hữu ca bài,
Nhiệm mầu Thánh Thể thiên tài tình yêu.
Mối tình cao đẹp yêu kiều,
Hoàng hôn nắng nhạt bóng chiều bình an.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.