Biển Đời

Cuộc đời nhiều lúc hoang mang
Biết đâu là bến bờ tương lai mình
Bao nhiêu mơ ước không thành
Bao nhiêu vấp ngã, bóng hình liêu xiêu

Lo buổi sáng, sợ buổi chiều
Hao mòn thân xác, tiêu điều tâm tư
Khoảng đời vàng võ hoang vu
Hai bên Thiện Ác giằng co xác hồn

Biển đời bao lớp sóng cồn
Vỗ bờ năm tháng xói mòn thời gian.

VIỄN ĐÔNG

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.