Lầm

Tự do Chim sống khắp nơi
Bay ngang, bay dọc, vui đời tự do
Sớm chiều vui hót líu lo
Cánh bằng nghiêng lượn bốn mùa thảnh thơi

Tự do Cá ở biển khơi
Nơi nào có nước, Cá vui từng bầy
Vẫy vùng sông nước hằng ngày
Chẳng lo sợ, cứ vui vầy bình an

Con người độc ác làm càn
Rắp tâm bắt chúng, phá tan môi trường
Phóng sinh chứng tỏ yêu thương
Đó là cứu chúng hay lòng người gian?

Phàm nhân ảo tưởng, vô tâm
Lại còn ra vẻ từ nhân chân thành
Hại Chim, Cá, phá môi sinh
Phóng sinh là cách biện minh, ích gì!

Lạy Thiên Chúa, Đấng từ bi
Xin thương triệt cách nghĩ suy sai lầm
Thiên nhiên Ngài đã tạo nên
Xin gìn giữ để chúng con hưởng dùng.

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.