Thánh Mẫu Lộ Đức

Lộ-đức nơi Mẹ hiện ra
Chính là nơi để ban ơn xác hồn
Minh chứng Thiên Chúa vĩnh tồn
Siêu nhiên thiêng thánh là nguồn cậy trông

Bệnh tật xác, hồn long đong
Nếu ai chạy đến ,Mẹ ban cho lành
Khoa học loài người phải đành
Chịu thua khi có những ca tật nguyền…

Một trăm năm mươi năm nguyên
Mẹ hằng che chở mọi miền đến đây
Lộ -đức thắng cảnh ngày nay
Là nơi thiêng thánh sum vầy cháu con

Bệnh thân xác, tật linh hồn
Mẹ cứu chữa hết chẳng còn nan nghi
Ôi, Maria Mẹ thật là :
Sao Mai chiếu rạng nguy nga dưới trần

Dù ai chưa có đức tin
Mẹ thời chỉ dẫn thật tình chẳng sai
Hôm nay con đến van nài
Xin cho Nước Việt thoát “ngai” bạo quyền

Con tin Mẹ sẽ “nhậm” liền
Một ơn nhãn tiền ban xuống Việt Nam
Cộng sản tham tàn hung hăng
Thật là một lũ gian manh ngạo đời

Cuối xin Mẹ ngự trên trời
Địa danh Lộ- đức sáng ngời yêu thương
Lạy Mẹ, Mẹ Chúa Thiên Đường
Xin ban cho hết muôn phương tìm về

Lộ – đức thật chốn linh thiêng
Vì nơi có Mẹ hiển nhiên ngự tòa
Con xin cho hết trẻ già
Những ai chạy đến bên “Bà“ nguyện xin

Lạy Mẹ Thiên Chúa tuyệt vinh !
Sấp mình cảm tạ hết mình Mẹ ơi !
Như dòng nước chảy uốn quanh
Ngay dưới tòa Mẹ lưu danh muôn đời

Nguyện như dòng suối chảy hoài
Lòng thành con cũng như dòng suối kia
Trung trinh hai chữ sớm khuya
Cố công phụng sự như bia chẳng mòn. Amen

P. Trần Đình Phan Tiến

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.