Đời Con Luôn Mãi Hoan Ca

Chúa là gia nghiệp đời con,
Xin Ngài bảo toàn thân con trung thành.
Tình yêu mến Chúa liền cành,
Giê-su Thánh Thể con đang say nhìn.

Xin cho con biết chung tình,
Năng thăm viếng Chúa kết cành cây Yêu.
Cho dù đời lắm mây mù,
Nắm bàn tay Mẹ mịt mù không buông.

Đời con vẫn mãi tơ vương
Ôm ghì tha thiết vấn vương tình Ngài.
Ngôi Lời Con Chúa Thiên tài,
Dạy cho cách sống ca bài yêu thương.

Tình yêu Thiên Chúa vấn vương,
Vui buồn hy vọng tình thương đắp đầy.
Tìm nồng mến Chúa ngất ngây,
Cho con say đắm sum vầy yêu thương.

Đoàn con quyết sống can trường,
Đức tin báu vật tựa nương bên Thầy.
Giê-su Thánh Thể như đầy,
Nguồn vui bên Chúa bao vây cuộc đời.

Gia đình vui sống sáng ngời,
Mọi người hợp nhất trao lời bình an.
Tình yêu của Chúa trao ban,
Tri ân cảm tạ hồng ân con trời.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.