Đời Dâng Hiến

Đời người Linh Mục thành tâm
Chọn Thầy Chí Thánh canh tân trần đời.
Tự do chọn Chúa không rời,
Khơi nguồn ơn thánh Nước Trời vinh quang.

Tình yêu của Chúa tiềm tàng,
Vai mang Thập Tự triều quang sáng ngời.
Đáp lời mời gọi tuyệt vời,
Đôi tay thánh hiến cứu đời gần xa.

Nêu gương cầu nguyện thiết tha,
Thánh Thần ấp ủ tình Cha vuông tròn.
Cho dầu nước chảy đá mòn,
Cuộc đời đã quyết lòng son dâng Ngài.

Ngày đêm tin tưởng van nài,
Chu toàn bổn phận kẻo hoài Yêu thương.
Quỷ ma nhả khói tơ vương,
Lơ là thức tỉnh, tai ương rình chờ.

Cho dù đời lắm bơ phờ,
Tâm hồn cố bám vào nơi lực Trời.
Nhiều đêm ma quỷ rủ mời,
Cô đơn giá lạnh thôi thời bỏ đi!

Đôi tay Thập Giá quyết ghì,
Con đường theo Chúa lắm khi gập ghềnh.
Thánh Thần dẫn bước thật linh,
Chỉ cần ta quyết trung trinh lòng thành.

Gian nan lối bước tu hành,
Cầm cày theo Chúa nhiệt thành không than.
Mặc cho lắm chuyện phủ phàng,
Quyết không nghe quỷ chiêu hàng buông neo.

Ánh đèn linh mục nhìn theo,
Soi cho lối bước hiểm nghèo giáo dân.
Bột dậy nồng men Phúc âm,
Muối đà mặn thấm an tâm lòng người.

Chứng nhân thợ gặt Nước Trời
Cũng là dẫn đạo ra khơi cứu hồn.
Vâng lời Giáo hội bước dồn,
Ngày về, cửa khải hoàn môn đón chào.

Giê-su Thượng tế mời vào,
Thiên đàng ca hát phục chào tôi trung.
Mẹ kìa sung sướng vô ngần,
Chúa Cha hãnh diện, Thánh Thần hân hoan.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.