Tình Dâng

Tạ ơn Chúa, vì Tình Yêu của Ngài
khắc tên con trong lòng tay huyền nhiệm
không phải như là trò chơi cút kiếm
mà đời nào con giấu diếm được chi

Chúa gọi con, và Chúa dẫn con đi
lối nẻo nào cũng con đường của Chúa
bởi Chúa hiểu và yêu từ muôn thủa
dẫu con ngỡ mình héo úa theo thời gian

Không dám ngờ ngại, không chút nghi nan
một cảm tạ tình vô vàn trìu mến
con sẽ ra đi, và con sẽ đến
trao trót cho Người, phận mọn, duyên nhu

Hỡi người yêu có tên gọi Giê-su
con sẽ trầm thiên thu trong tình ái
nơi ngọn lửa tế sinh hằng cháy mãi
cho thành toàn ơn trọng đại: Hiến Dâng.

ả giang hồ

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.