Nôi Xuân

Con mất Cha như nhà không có nóc
Âm thầm khóc, tiếng nấc nghẹn tủi thân
Con mất Mẹ phải lót lá mà nằm
Buồn mồ côi khát khao một mái ấm

Gia đình là hoa yêu thương tươi thắm
Gia đình là nguồn hạnh phúc chứa chan
Nơi sum họp, chia sẻ mọi vui buồn
Ôi, chiếc nôi cuộc đời tuyệt vời quá!

Mùa Xuân về và Tết cũng về đó
Gia đình là chiếc nôi ấm Tình Xuân
Còn Cha Mẹ, mùa Xuân đẹp vô ngần
Mất Cha Mẹ, Tết không còn màu đỏ!

Thương biết bao người không còn Cha Mẹ
Lạy Thiên Chúa, xin thương kiếp mồ côi
Xin giúp họ vui Xuân với Tình Ngài
Chỉ có Ngài là Chúa Xuân bất diệt

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.