Lời Nguyện Tất Niên

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân hậu, con biết rằng không ai có thể và cũng chẳng bao giờ có thể làm vừa lòng mọi người, dù đó là người thân thiết nhất với con. Xin Ngài giúp con chấp nhận sự thật đó, và xin giúp con luôn biết cố gắng hết sức để phần nào có thể làm hài lòng người khác.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài tuyệt đối tốt lành và hoàn thiện, thế mà người ta vẫn không hài lòng nên đã giết chết Ngài. Nhưng đối với Ngài, con biết con có thể làm hài lòng Ngài, nếu con chân thành kính mến Ngài và yêu thương mọi người, nhờ tình yêu thương đó mà Ngài vui lòng tha thứ tội lỗi cho con.

Lạy Đức Mẹ Maria và Đức Thánh Giuse, xin thương nguyện giúp cầu thay, xin giúp con can đảm sống thầm lặng và sẵn sàng đón nhận Thánh Ý Chúa như các ngài đã sống. Xin các thiên thần, xin thiên thần hộ thủ, và xin các thánh nguyện giúp cầu thay, đồng thời giúp con sống theo gương các ngài, mọi nơi và mọi lúc.

Lạy Thiên Chúa, một năm nữa lại qua đi, con vẫn chẳng làm được gì có thể gọi là phần nào xứng đáng với lòng thương xót của Ngài. Con chân thành xin lỗi Chúa, và qua Ngài, con cũng xin lỗi mọi người, nhất là những người đã gặp con mà họ không gặp được Ngài nơi con. Thời gian là của Ngài, xin tạ ơn Ngài cho con tiếp tục được khởi đầu năm mới này, xin giúp con quyết tâm và dứt khoát hơn để không ngừng hoàn thiện theo Ý Ngài. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Emmanuel cứu độ nhân loại. Amen.

st

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.