Máu Hồng Lai Láng Tim Thầy

Tim Thầy đau đớn vì yêu,
Các con mê đắm thú vui thế trần.
Quên Thầy cô quạnh âm thầm,
Ngôi Nhà tình ái Thầy cần con thăm.

Bao quanh tim thấm gai chông,
Say trong tội lỗi vót chông đâm Thầy.
Máu hồng lai láng thấm đầy,
Tim Thầy tan nát như vầy vẫn thương.

Sa-tan nhả khói tơ vương,
La to hét lớn xông hương tiền tài.
Vui chơi hưởng thụ mãi hoài,
Cho đời no thỏa miệt mài giàu sang.

Dòng đời xuôi ngược lang bang,
Đầy kho tích lũy, tấm thân chóng tàn.
Cho dầu nhiều bạc lắm vàng,
Cũng không mua được bình an tâm hồn.

Hồn này ớn lạnh về đêm,
Mịt mờ, mờ mịt lênh đênh một mình.
Đức tin quà tặng ân tình,
Quyết tâm thương Chúa an bình viếng thăm.

Mỗi ngày một thấm tình thâm,
Mới mong đón nhận Thánh ân tình Ngài.
Song hành bên Chúa hòa hài,
Nước thiêng uống cạn van nài yêu thương.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.