Mai nầy Tổ Quốc còn không?!

Cộng sản là thứ súc sanh
Hôi tanh đểu cáng gian manh côn đồ
Đéo cha bè lũ cáo Hồ
Cắt đất giao giặc, đào mồ ông cha

Đéo cha cái thứ thối tha
Hại dân bán nước, mới ra thế nầy
Rước giặc Tàu về xéo giầy
Trọng Ngân Quang Phúc một bầy Việt gian

Giang san gấm vóc tan hoang
Điêu linh thống khổ lầm than tôi đòi
Dân ta chịu cảnh lạc loài
Quê hương còn đó, giống nòi diệt vong

Mai nầy Tổ Quốc còn không?
Giống dòng Hồng Lạc Tiên Rồng Việt Nam!

Nông Dân Nam Bộ
https://sangcongpha1.wordpress…

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.