Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh 2016

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.