Năm Mới Thắp Sáng Niềm Tin

Đời tôi ngọn nến đức tin,
Thắp lên ánh sáng tâm tình con Cha.
Cho đời tươi thắm tình ca.
Người Ki-tô hữu biết quê hương mình.

Ngôi Lời xuống thế chung tình,
Dạy cho nhân loại mối tình thánh thiêng.
Tình yêu Thiên Chúa vô biên,
Nhiệm mầu Thánh Thể giao liên đất trời.

Dìu nhau thắp sáng niền tin,
Đi làm nhân chứng gieo tình yêu thương,
Say trong bổn phận tơ vương,
Hòa trong tình Chúa ngát hương tình người.

Thánh Thần chân lý cho đời,
Tìm ra lý tưởng gọi mời thành nhân.
Thánh Thần là Đấng ủi an,
Cho con can đảm an lành sống ngoan.

Đời ta có lắm đa đoan,
Say mê trong tội diết dần niềm tin.
Mau mau ta hãy cầu xin,
Vắn dài từng giọt cầu kinh chân tình.

Được làm con Chúa thiên đình,
Sống cho xứng đáng mối tình thánh thiêng.
Hồng ân tình Chúa triền miên.
Giê-su Nhà Tạm nỗi niềm tơ vương.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.