Một Ngày Trên Quê Hương

Sáng tác Trần Bảo Như
Hoà âm Nguyên Ca

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.