Để tránh quảng cáo trên Youtube

Khi xem video của Youtube thường gặp quảng cáo xuất hiện, chiếm một phần của màn ảnh gây phiền toái cho người xem. Tuy nhiên Youtube cũng cho phép người xem ngăn chặn những quảng cáo đó. Sau đây là cách làm, mong quý vị nào chưa biết hãy mau áp dụng để giảm bớt phiền toái cho mình.

Author: Điền Phong

Bài này đã được đăng trong Sưu tầm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.