Những Bảng Cấm “trật dzuột” !

Nhiều chuyện thì cấm thế nào …!?

 

Muốn hái muốn bẻ cũng chẳng có !

Cỏ đâu mà dẫm !

Chẳng lẽ đèn đỏ vẫn chạy !

Nghĩa địa cấm chôn … thì chôn đâu …!?

Biết đi đường nào ?!

Có sông đâu mà lội … mà câu !

*********

 Những tên đường “bó tay”

 

Nghe tên đường đã thấy mát lạnh ngày hè.
Chắc hẳn nơi đây có đường dây điện cao thế đi qua.
Nghe tên đã thấy ô nhiễm.
Con đường này chắc hẳn rất sạch sẽ.
[Caption]
Tên đường rùng rợn.
Đường của các fan hâm mộ facebook.
Đặt tên đường 'siêu chuẩn'.
Bài này đã được đăng trong Sưu tầm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.