Đức: Mời Tham dự Thánh Lễ Cầu Hồn cho ông Rupert Neudeck – Ân nhân của người Tỵ nạn VN

Gia đình bà Neudeck có nhã ý mời các bạn Việt Nam đến tham dự Thánh Lễ cầu hồn và tưởng niệm (Trauerfeier) ông Dr. Rupert Neudeck.
 
Buổi lễ sẽ được tổ chức tại :
 
Thánh Đường St. Aposteln (am Neumarkt/Köln)
Neumarkt 30
50667 Köln
vào lúc 11:00 giờ
ngày thứ ba, 14 tháng 6 năm 2016

sẽ do Đức Hồng Y Rainer Maria Woelki (Tổng Giám Mục tổng giáo phận Köln) chủ lễ.
 
Nguyễn Hữu Huấn
Hamburg

****

Bài này đã được đăng trong Thông Báo. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.