Chúa Chỉ Ban Cho Những Gì Chúng Ta Cần

Ít khi Chúa cho tôi những gì tôi muốn,
Ngài chỉ ban cho những thứ tôi cần.
Tôi muốn giầu, Ngài cho tôi sức khỏe,
Muốn tình yêu, Ngài ban hạt giống châu trần.

Ngài bảo tôi: “Con hãy đi gieo giống,
“Rồi tình yêu sẽ nẩy nở cho con
“Sức khỏe quý hơn bạc vàng châu báu,
“Giúp con chia sớt tình yêu con vun trồng”.

Khi tôi xin Ngài ban của cải thế gian
Và lâu đài, hạnh phúc của ông Hoàng.
Ngài đổ đầy tim tôi những niềm vui nhỏ bé
Về những điều giản dị tầm thường.

Khi tôi cầu xin thấy những gì tôi ưa thích
Những gì lòng trí tôi luôn mơ tưởng,
Ngài dẫn tôi đến với những linh hồn sung sướng,
Mặc dầu mắt họ mù lòa không thấy đường.

Do đó giờ đây tôi chỉ cần đến với Chúa,
Với những nguyện cầu khiêm nhượng và tầm thường.
Tôi chỉ xin Ngài gìn giữ tôi được bình an,
Khỏi lâm nguy, tuyệt vọng và chán chường.

Vì Ngài cho biết Ngài sẽ không đáp ứng
Những lời cầu tham lam, thái quá, lạ lùng.
Ngài sẽ không cho tôi những gì tôi muốn,
Nhưng chỉ ban cho tôi những thứ tôi cần.

Bùi Hữu Thư

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.