Mùa Vọng: theo tiêu chuẩn đạo đức của Chúa hay của một con người?

Suy niệm Tin Mừng Mt 21, 23-27

1Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” Ðức Giêsu đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” Họ mới nghĩ thầm: “Nếu mình nói: “Do Trời”, thì ông ấy sẽ vặn lại: “Thế sao các ông lại không tin ông ấy?” Còn nếu mình nói: “Do người ta”, thì lại sợ đám đông, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ.” Họ mới trả lời Ðức Giêsu: “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”

Bạn có sẵn sàng đón nhận sự thật, nếu vì nó mà có thể bạn bị người khác lên án, chống đối hoặc bách hại không? Chúng ta thường lẫn tránh sự thật khi nó gây rắc rối cho mình hoặc chọn giải phát an phận thủ thường theo quan niệm “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ rằng sự thật sẽ giải phóng anh em– đó là cách sống tự do theo suy nghĩ và hành động mà mình cho là đúng, trung thực, và chống lại những chuyện lừa gạt, dối trá và gian ác (Ga 8:32).

Mền dẻo theo Thần Khí sự thật chứ không phải nương theo sự dối trá

Khi dân Israel bước vào đất hứa sau hành trình 40 năm dài trong sa mạc, họ gặp sự kháng cự và phản đối của những người sống xung quanh vùng ấy. Lúc bấy giờ, Ba-lác là một trong những kẻ cầm quyền tại vùng đất Canaan, đã nhờ đến Balaam, một tiên tri của thần ngoại Baal để “ém”, nguyền rủa dân Israel. Ba-lác muốn dùng vị tiên tri này để hù dọa dân Israel hòng cho dân Thiên Chúa sợ hãi mà bỏ chạy. Tuy nhiên chính vị tiên tri này lại mở miệng chúc lành và bảo vệ cho Israel hơn là nguyền rủa và tàn phá. Balaam chúc lành cho dân hưởng được Thần Khí sự thật chứ không phải nương theo tinh thần dối trá. Balaam đã nói lời Thiên Chúa trái với những gì mà vua Ba-lác muốn ông nói. Thậm chí, Balaam đã nói tiên tri rằng một Vì sao sẽ có ngày sự xuất hiện, tiên báo về sự Giáng sinh của Đấng Mêsia, vị Vua xuất thân từ giòng dõi Giacóp. Vị vua này sẽ tiêu diệt tất cả các kẻ thù của dân Chúa và thiết lập một vương quốc hòa bình (Ds 24:17).

Khi ông Gioan Tẩy Giả khởi đầu sứ vụ kêu gọi dân sám hối để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai, các nhà lãnh đạo tôn giáo và nhà cầm quyền ở Palestine chống lại lời ông và ngược đãi ông. Chúa Giêsu cũng gặp sự kháng cự và thù địch của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Tại sao các nhà lãnh đạo tôn giáo lại chống đối Chúa Giêsu và từ chối quyền năng của Thiên Chúa? Vì quan điểm tôn giáo của họ không phù hợp với lời Chúa, vì trái tim của họ đặt trên lợi ích cá nhân chứ không phải là sự thật và muốn đi vào kế hoạch của Thiên Chúa.

Họ công khai chất vấn Chúa Giêsu làm hạ uy tín của Đấng Mêsia. Nếu Chúa Giêsu nói Ngài dùng uy quyền của Thiên Chúa, họ sẽ buộc Ngài vào tội phạm thượng. Nếu Ngài nói dùng thẩm quyền riêng của mình họ sẽ bắt Ngài như đã làm với những người nhiệt thành. Chúa Giêsu thấy trước cái bẫy này và đặt ra một câu hỏi cho họ để họ tự trả lời. “Vậy phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” (Ga 21, 25) Nếu họ chấp nhận việc làm của ông Gioan Tẩy Giả thì họ phải đón nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêsia. Họ né câu hỏi vì họ không muốn đối mặt với sự thật. Họ đã không chấp nhận ông Gioan Tẩy Giả và cũng phủ nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế.

Quy phục quyền bính của Chúa vì  Ngài là Sự Thật

Vương quốc Thiên Chúa đang đến và trị vì trên trái đất chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột, mâu thuẫn vì buộc tôi phải có sự chọn lựa ý Chúa hay ý muốn của tôi, sự công chính của Thiên Chúa hay trò ma mãnh của thế gian này, tiêu chuẩn đạo đức dựa trên chân lý của Thiên Chúa hay tiêu chuẩn đạo đức của một con người. Ở điểm này đôi khi theo “tiêu chuẩn đạo đức” của một con người kéo theo cả một chế độ dối trá và gây đau khổ cho cả dân tộc. Làm thế nào để đáp lại đòi buộc của Chúa Giêsu, không những là Đấng Cứu Thế mang đến cho chúng ta sự sống đời đời mà còn là sự thật và là điều thiện hảo? Bạn đã quy phục vào lời của Ngài chưa và có hướng cuộc sống mình vào Vương quốc của Ngài chưa? Chúa Giêsu hứa rằng những ai sống theo sự thật của Thiên Chúa sẽ tìm thấy niềm vui đích thực, tự do, hạnh phúc không những ngay bây giờ và mãi mãi ở đời sau.

“Lạy Chúa Giêsu , Chúa là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống. Hãy chiếu tỏa ánh sáng của Chúa vào trong tâm hồn và tâm trí con, để con biết theo đuổi sự thật của Chúa và tìm thấy niềm vui và sự tự do trong đời sống của con.”

Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Bài này đã được đăng trong Suy niệm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.