TẠI SAO CẦN PHẢI XƯNG TỘI VỚI MỘT LINH MỤC ?

Hỏi :Anh  em Tin Lành cho  rằng  chỉ có Thiên Chúa là Đấng có quyển tha tội mà thôi.
Vậy tại sao chúng ta , người Công Giáo, lại phải xưng tội vơi một linh mục ,cũng là người như mọi người ?

Trả lời::Trước khi  trả lời câu hỏi này, thiết tưởng cần  nói lại một lần nữa về niềm tin của các anh  em Tin Lành. Nói chung, họ tin có Thiên Chúa và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô.nhưng họ khác với Công Giáo về những điểm căn bản sau đây:

1-Về tín lý, Họ  không tin Đức Mẹ trọn đời đồng trinh và hồn xác lên trời ( Assumption) Họ chỉ tin Đức Mẹ đồng trinh cho đến khi sinh Chúa Giêsu mà thôi.Nhưng sau sinh Chúa, thì  theo họ,  Mẹ còn sinh thêm một số  người con khác, nên  Mẹ không còn đồng trinh nữa.!:

2-Về bí tích : Họ chỉ nhìn nhận và thực hành một bí tích Rửa tội mà thôi. Nghĩa là họ không công nhận các bí tích khác, đặc biệt là bí tich Thánh Thể và Hòa giải (xưng tội). vì họ không tin Chúa Giêsu, đã lập Phép Thánh Thể và Chức Linh Mục trong Bữa Tiệc Ly như Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo tin (Orthodox Churches)..Cũng vì không tin Chúa Giê su đã lập Chức  Linh Mục thừa tác để các Tông Đồ trước tiên và Giáo Hội ngày nay  “ làm việc này mà nhớ đến Thầy.” (Lc 21:19 ; 1 Cor 11:25 ) tức là tiếp tục cử hành Thánh lễ Tạ Ợn ( The Eucharíst) để làm sống lại Hy Tế thập giá và Bữa Tiệc Ly trong đó bánh và rượu nho được biến đổi bản thể (Transubstantiation) thành Mình và Máu Chúa Kitô. Vì không tin nên  họ không có Thánh Lễ, chỉ có hội họp và giảng Kinh Thánh mà thôi.. Nhiều nhóm Tin Lành cũng có nghi thức bẻ bánh và uống rượu nhưng vì thừa tác viên của họ không có chức Linhh mục, nên không thể đọc lời  truyền  phép (consecration) hữu hiệu để có Thánh Thể được. Mặt khác,họ cũng không tin Chúa Kitô đã  ban quyền tha tội cho Giáo Hội, nên họ không thực hành việc xưng tội với bất cứ ai là người phàm, mà chỉ trực tiếp cáo mình vói Chúa  mà thôi.

3- Về quyền bính: Họ không nhìn nhận Đức Giáo Hòang là người kế vị Thánh Phêrô, nên không hiệp thông và vâng phục Ngài là Thủ Lãnh của Giáo Hội hòan vũ.
Đó là những điểm  khác biệt cơ bản giữa các giáo phái Tin Lành và Giáo Hội Công Giáo.
Là người Công Giáo, chúng ta phải tin và thực hành những gì Giáo Hội là Mẹ nhân danh Chúa là Cha để dạy đỗ không sai lầm về các lãnh vực  giáo lý ( Doctrine)Tín lý( Dogma), luân lý,(Morals)) Kinh Thánh (Scripture), Măc khải( Revelation) và Thánh Truyền ( Tradition).

Cụ thể, chúng ta phải nghe và thực hành những gì Giáo Hội dạy với Quyền Giáo Huấn ( Magisterium) mà Chúa Kitô đã trao cho các Tông Đồ xưa kia:;
“ Ai nghe anh  em là nghe Thầy; và ai khước từ anh  em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy” (  Lc 10:16)

Anh  em Tin Lành chỉ  tin có Kinh Thánh  nhưng hiểu  và cắt nghĩa theo cách riêng của họ, nên không phù hợp với niểm tin Công Giáo vể nhũng điểm căn bản nêu trên. Do đó, chúng ta không thể nói như họ là chỉ cần “xưng tội với Chúa,  chứ không qua một người nào hết, vì chỉ có Chúa là Đấng có quyền tha tội”. Đúng, chỉ có Chúa là Đấng có quyền tha tội, nhưng Chúa Kitô đã trao quyền này cho Phểrô trước tiên  khi Người nói:: “ Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời : dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo gỡ điều gì ,trên trời cũng sẽ tháo gỡ như vậy.” ( Mt 16:19).

Sau này,  khi từ cõi chết sống lại, Chúa Ktô  hiện ra với các Tông Đồ và đã nhắc lại việc trao quyền tha tội cho các ông như sau:
“ Anh  em tha tội cho ai thì người  ấy  được tha; anh  em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” ( Ga 20:23)
Đây là nền tảng của Bí tích hòa giải hay tha tội mà Giáo Hội cử hành ngày nay.
Linh mục và Giám mục  chỉ là thừa tác viên (ministers). chính thức của các bí tích;  nghìa là các ngài chỉ cử hành các bí tích nhân danh Chúa Kitô ( in persona Christi)  chứ  không nhân  danh chính mình. Do đó, khi ta xưng tội với một linh mục thì ta cáo mình với Chúa Kitô hiện diện nơi linh mục và tha tội cho ta qua tay của linh mục đó, dù cho linh mục  ấy là người bất xứng đến đâu theo nhãn quan người. đời.

Tóm lại, người Công Giáo không thể nói như anh  em Tin Lành rằng “linh mục cũng là người phàm như mọi người , nên không đuợc phép “ nghe tôị” của  ai”. Là người phàm, đúng, nhưng
nhờ thánh chức và tác vụ Hội Thánh trao, linh mục trở nên công cụ hữu hiệu cho  Chúa Kitô xử dụng để ban ơn thánh của Chúa cho chúng ta  trong Giáo Hội. Nói khác đi, khi Giám mục hay linh mục cử hành bất cứ bí tích nào thì chinh Chúa Kitô hiện diện và cử hành bí tích ấy qua công cụ con người là các thừa tác viên. có chức thánh như Phó Tế, Linh mục  và Giám Mục..
Anh  em Tin Lành không chia sẻ niềm tin này nên tiếp tục không hiệp thông( communion) với Giáo Hội Công Giáo cho đến nay.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.

Bài này đã được đăng trong Giáo hội, Suy niệm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s